MENU CLOSE

Regiodag Arnhem Nijmegen *2015

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief.  De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit.

Op 17 december 2015 verzorgden we de start van de samenwerking met een regioconferentie onder leiding van Wouke van Scherrenburg, met als speciale gast Jan Peter Balkenende.
Lees hier het verslag online.
Meer info>>>